Friday, June 27, 2014

எமாசவா


Vijay

@scanman 
ஒருவர் என்னை மறைமுகமாக fake ID என்று சொல்லுகிறார். எனக்கு ஆதரவாகக் குரல் கொடுக்க ஒரு நண்பர் மட்டுமே வந்தார். எமாசவா நான். ச்சே


 1. பெண்களைத்தான் fake id சொன்னாங்க. இப்ப ஆண்களையும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா.
 2. கேடுகெட்ட சமூகம் சௌமிக்கா
 3. ஆமாம் ஆமாம் 100 %.
 4. பரஸ்பரம் இந்த முதுகு சொறிதலுக்குக் கூட ஆள் இல்லை. ஆனால் 6000 பாலோவர்கள் எனப் போஸ்டர் மட்டும் ஒட்டிக்கொள்வதில் ஒரு பெருமை!
 5. . அதென்னமோ சரிதான்.
 6. count me in as your supporter, doc. யார் இப்படி சொன்னாங்க, சொல்லுங்க.
 7. நேத்து ட்விட்டர் பக்கமே வரலியா!
 8. வந்தேன், ஆனால் ரொம்ப கம்மி நேரம்தான் இருந்தேன். என்ன ஆச்சு?
 9. long train ஒடிச்சு. tl;dr - first accused , then me of being associated with an allegedly abusive fake ID.
 10. allegedly abusive. கலக்கற மச்சி. ஆங்கிலம் சும்ம இங்க்லிஷ் மேறி உன் விரலில் விளையாடுது.
 11. Strange. I don't think you're an abusive person. People who follow you should know that.
 12. okay, do I call a motherfucker now?
 13. அந்தளவுக்கெல்லாம் போகவேணாம் it is still at 'friends with misunderstanding' stage.
 14. ada, motherfucker is a term of endearment surely.
 15. You guys stepped on in defending the VPTS2 ID? For what? You said it was 'college day fun'
 16. after the barrage can you point out if is there any indication in this tweet that it is a quote
 17. okay, you sound like an idiot. Go fuck sheep or something.
 18. That kinda language has been used not once but thrice... The poetries written in Padhaakai were ridiculed. Y?
 19. you made a mountain out of a molehill and put on some anti-troll campaign avatar. That remains my opinion.
 20. if you find something abusive, ignore it as says. Why keep harping on it.
 21. Will you even dare to talk like that? Why dont you condemn it?
 22. you fire 20 tweets, then tell us you won't respond. Very fair. <End>
 23. I wont tolerate such usage of language with me or in my TL. Its my right right?
 24. I said college day fun for mottai nettai sottai thread. Can't you differentiate friends pulling your leg & trolling?
 25. Thats all for you. A Parody in filthy language... NOT FOR ME. Okay?
 26. . of course it is your right. But to equate those who tolerate that language in the TL to the offender is not right.
 27. Sridhar, I think you made your point and it is better to stop now. My 2 cents.
 28. . fine. You don't like it. I think it's a parody. Does that make me a troll? How did you make that jump?
 29. Read the TL please by yourself. I have been all the way talking about this tweet only
 30. I wrote in my post too இது போன்ற சம்பவங்களால்தான், நாம் போற்றும் விழுமியங்களின் உண்மையான மதிப்பு நமக்கே விளங்குகிறது.
 31. . ok. accepted. and my 'barrage of tweets' this morning 'spamming your TL' was about you accusing me of being a troll.
 32. Its 2:30 AM here. I see 14 replies in my TL with unknown people posting tweets because of scanman's tweets
 33. I wrote a very detailed email to him as well. He chose not to respond to it, but came in twitter and hurling tweets on me
 34. . நீங்க போற்றும் விழுமியங்களையேதான் நானும் மற்ற அனைய்வரும் போற்ற வேண்டும் என்று நினைப்பது தீவிரவாதம்.
 35. //2:30 AM // That is exactly why I asked you to stop.
 36. Ask him -> He was quoting some tweet from the past and I have to respond to it. That too quoting from your own responsse
 37. . Now we know where we stand. I'll not accuse someone of being a troll just because they don't support my POV.
 38. . boss, be honest. You can protest all you want. But what you did to me & was very unfair. You accused us in public.
 39. You said வம்பிழுத்தல் and I was quoting it. I have been extremely careful on my responses.
 40. //unknown people posting tweets // Please... I don't think you need to get intimidated with all unknown responses/comments!
 41. I wrote a detailed email to you too on this regard. You can take your time and respond to it
 42. I have many of my family and friends also following me in twitter. I have to be careful with what is being done here.
 43. . did you know that made a possibly obscene by your standards comment on வம்பிழுத்தல் after that?
 44. . so will you accuse of being an abusive troll now?
 45. If somebody talks nasty about me or someone related to me... I have to stand up. After all they are being targeted becoz of me
 46. . I'll tell you this very sincerely. You are in danger of losing a lot of credibility if you pursue this kind of thing.
 47. I think they will appreciate if you stay calm and tend to ignore.
 48. WTH? Some fake id is posting abusive comment on me and why should I lose credibility on that regard?
 49. . fine. I thought I had to tell you that as this is a public conversation. You continue if you wish. Just don't tag me.
 50. I never started this convo and I dont have any intention to continue this also.
 51. hey fucktard, that you’re as asshole is what makes you lose credibility. Have you considered that?
 52. Sir - When did I spin anything against you? I have no idea what you're talking about. We don't even follow each other.
 53. Thanks, I'll see that. Both of you, please bury the hatchet. It's probably a misunderstanding.
 54. ...and again I have not initiated any conversation on this regard. Just have to respond to since I got tagged
 55. ...and never initiated any conv on this regard. Have to respond only becoz I got tagged into
 56. I did. I tweeted several times 'lets move forward'. I wrote an email also on this regard. No replies but more tweets
 57. . I would have taken the conversation to email if you had not accused that I was supporting an anonymous troll.
 58. . if you accuse me in public & explain in private, that makes me look like a fool. I don't like to be made to look like a fool.
 59. I have no fucking clue what you’re blabbering, but I now do know you are a dumbass.
 60. What I said is 'he was pulling me' and I was retaliating like that, becoz the fake id was focussing on me.
 61. Anything controversial going that ID will appear and will fuel the tussle
 62. சண்டை இருக்கா இல்லையா சட்டு புட்டுன்னு சொல்லுங்க வேற பஞ்சாயத்துக்கு வண்டி கட்டோனும்..
 63. What accusation? Elavasam quoted that tweet and I responded to it saying its between u and me.
 64. Thats the only reason I had articulated my experience in the blog clearly. I never started the twitter discussions in the 1st plac
 65. . if you claim there wasn't an accusation, I'll accept that. But I'll endorse 's POV about you being quixotic.
 66. I dont know why an offensive fake id is becoming so important here
 67. . you are deliberately misleading or missing the point. Why are you fighting me for not caring about that offensive fake ID?
 68. . I know & accept that the internet is a place where trolls exist. I just choose to ignore them. You OTOH want me to fight them.
 69. Nothing unrealistic doctor. I just wanted you people to stand by me during such incidents. Thats all
 70. . that seems to make me a bad person or an offender in your book. That is the point where I lost your reasoning.
 71. I didnt say you are an offender. I was expressing my distress when a troll is set upon me. You understand that?
 72. Did I come to you with a complaint? I blogged it and moved on.
 73. You dont bother about it... is fine for me. But there is no need to blunt my opinion right?
 74. . fair enough. You go tilting against windmills. No more "blunting your opinion." I'll just watch from the sidelines.
 75. . please note I said I'll watch from the sidelines because I still follow you. Unfollow பண்றளவுக்கு தப்பு நடந்ததா எனக்கு படலை.
 76. இந்த டாபிக்கை விட்டுத் தொலைப்போம். Already I had reduced my twitter presence to almost nil. போய்த் தொலையுது
 77. I could not digest the fact somebody can do such abuse on me. Very few had understood that and supported me.
 78. This kinda situations brings the question of what is the purpose of being in a social media.
 79. The sequence of events happened is not an easy phase to cross. I am deeply wounded and it takes time to heal
 80. You take offense linking yourself to a fake id (even though I have not made any such comment), I respect that.
 81. But when I take offense of some filthy language hurling against me, you see that as a 'irrelevant case'. There exists the problem

No comments:

Post a Comment